GÜVEN DAMGASI

GÜVEN DAMGASI NEDİR?

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.
Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

-Güven damgasının bulunması, TOBB’un ilgili e-ticaret sitesine kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez.
-Güven damgası, sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz.
-Güven damgası, web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz.
Güven damgası kullanılan hiçbir ülkede de Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili web sayfalarına bir garantörlük verildiği şeklinde yorumlanmamaktadır.

Güven Damgası olan e-ticaret siteleri
Güven Damgası olan e-ticaret sitelerinin listesi için tıklayınız. TOBB tarafından güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerinin elektronik ticaret ortam bilgilerine ve sektörel sınıflandırmalarına buradan ulaşabilirsiniz.
Güven Damgası askıya alınan e-ticaret siteleri
Güven damgası askıya alınan e-ticaret sitelerinin listesi için tıklayınız. Bu listede TOBB tarafından Güven damgası tahsis edilmiş ancak gerçekleştirilen denetim sonucunda güven damgası askıya alınmış e-ticaret siteleri yer almaktadır. E-ticaret sitelerinin askıya alınma nedenleri ile askıda kalma süreleri bu kısımda detaylandırılmıştır.
Güven Damgası iptal olan e-ticaret siteleri
Güven damgası iptal olan e-ticaret sitelerinin listesi için tıklayınız. Bu listede TOBB’un güven damgası tahsis ettiği ancak tebliğ uyarınca güven damgası iptal edilen e-ticaret siteleri yer almaktadır. Güven damgası iptal edilme nedenleri ile iptal süreleri de bu kısımda detaylandırılmıştır.

GÜVEN DAMGASI ALAN E-TİCARET SİTELERİ

GÜVEN DAMGASI BAŞVURU SÜRECİ

Güven Damgası başvurusunun sonuçlandırıldığı sürece genel bakış.
Güven Damgası başvurusu hakkındaki sorularınızı guvendamgasi@tobb.org.tr; adresine iletebilirsiniz.

GÜVEN DAMGASI BAŞVURUSU YAPILIR
Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca istekli e-ticaret sitesi www.guvendamgasi.org.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurur ve başvuru belgelerini sisteme yükler. Formu doldurmanın yanı sıra istekli e-ticaret sitesinin ayrıca kendisine uygun güvenlik testini yaptırması ve başvuru ücretini de yatırması gerekmektedir.
BAŞVURU 30 GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR
Güven damgası başvurusunun değerlendirilmesinde hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu ve doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgeler güven damgası alma şartları bakımından ilgili tebliğ uyarınca TOBB tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak sonuç başvuru sahibine iletilir.
GÜVEN DAMGASI TAHSİS EDİLİR
TOBB başvuru belgelerinin tam olmasını; yazılı beyan, güvenlik testi sonucu, EV SSL, yetki metni ve üyelik sözleşmesinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, güvenlik testi sonucunun başvurudan en fazla üç ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm kriterleri sağlayan e-ticaret sitesine güven damgası tahsis edilir ve www.guvendamgasi.org.tr; sitesinde yayınlar.
TIKLAYINIZ
Güven damgası tebliği ve e-ticaret kanunu için,
SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası almak için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

Güven damgası alma kriterlerini öğrenmek için tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgasını nereden alabilirim?

Ticaret Bakanlığı, 1 Şubat 2018 yılında imzaladığı protokolle Güven Damgası Sağlayıcı olarak sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası ne kadar süreyle geçerlidir?

Güven damgası geçerlilik süresi 1 yıldır. Güven damgasını yenilemek isteyen e-ticaret sitesi başvurusunu yenilemelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven Damgası hizmeti ücretli midir?

Güven damgası başvuruları ücretlidir. Ücret listesini görmek için tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgasına hangi tür e-ticaret siteleri başvurabilir?

Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ile kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar Güven damgası almak için başvurabilir. Gerekli koşulları sağlayan e-ticaret sitelerine Güven Damgası Sağlayıcı olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Güven damgası tahsis edilir.

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası alma kriterlerinden biri olan güvenlik testini nerelerde yaptırabilirim?

Sızma testini, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilen A ve B tipi sızma testi kuruluşları yapmaktadır. Bu kuruluşların listesi için tıklayınız.

Ayrıca Güven Damgası başvurusunda bulunan e-ticaret siteleri dahil oldukları kategoriye göre uygun sızma testini yaptırmalıdır. 

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası hangi şartlarda iptal edilir?

Güven damgası iptal süreci Güven Damgası Sağlayıcı tarafından tebliğ uyarınca yürütülmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası alan sitelerinin damga tahsis edildikten sonra kontrolü yapılmakta mıdır?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'e göre Güven Damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının şartlara uygunluğuna ilişkin şikâyet üzerine her zaman ve her takvim yılı içinde en az bir defa denetlemektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Merkezi yurt dışında olan ama Türkiye`de faaliyet gösteren e-ticaret siteleri güven damgası alabilir mi?

Merkezi yurt dışında olan bir firma teknik hususlarda (güvenlik testi gibi ) istenilen standarda eş değer ya da daha üst seviyede yeterliliğe sahip olması ve bunu kanıtlar nitelikte belge sunması durumunda güven damgası almak için başvurabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası iptal edilen e-ticaret siteleri kamuoyuna açıklanır mı?

Güven damgası iptal edilen e-ticaret sitelerine, iptal edilme nedenlerine ve iptal sürelerine web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası askıdayken e-ticaret sitesi kendi isteğiyle Güven damgasını iptal edebilir mi?

Güven damgası askıda iken iptal edilemez. İlgili husus Güven damgası iptal gerekçeleri arasında yer almamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası askıdayken yeni bir Güven damgası için başvuru yapılabilir mi?

Mevcut Güven damgası askıdayken yeni bir Güven damgası için başvuru yapılamaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
EV SSL sertifika süresi ne olmalıdır?

Başvurudan itibaren en az 13 ay olmalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Tebliğde belirtilen kanunlara uyulmadığının tespiti sonucunda Güven damgası iptal edilir mi?

Güven Damgası Sağlayıcı tarafından Tebliğ uyarınca kanunlara uyum konusunda gerekli kontroller yapılır ve yazılı beyan alınır. Bu kapsamda uygunsuzluk tespit edilmesi sonucu tebliğde belirtilen süre ve haller gereği Güven damgası iptal süreçleri yürütülür.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ürünlerin satılması durumunda Güven damgası iptal edilir mi?

Güven Damgası Sağlayıcı, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararları takip eder ve Güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıyı bu hususlarda bilgilendirir. Tebliğ uyarınca Güven damgası başvurusunda bulunan ve alan e-ticaret sitelerinin bu düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlaması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
E-ticaret sitesi, internet sitesini alt yapı sağlayıcı üzerinden alıyorsa Güven damgası hizmeti de bu altyapı sağlayıcı üzerinden mi alınmalıdır? Yoksa e-ticaret sitesinin her durumda kendisinin mi başvuruda bulunması gerekmektedir?

E-ticaret sitesi Tebliğdeki kriterleri sağlamalı ve her durumda başvurusunu kendisi gerçekleştirmelidir. Ancak teknik yeterlilikleri (güvenlik testi ) internet sitesinin altyapı hizmetini aldığı altyapı sağlayıcı üzerinden sağlayabilir. Bu durumda başvuru belgelerinde ilgili altyapı sağlayıcının teknik yeterlilikleri sağladığını gösterir belgeleri sunması beklenmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Güven damgası iptal edilen bir site tekrardan Güven damgası başvurusunda bulunabilir mi?

Tebliğ hükümleri gereğince belirtilen süreler boyunca Güven Damgası iptal edilir ve bu süreler içerisinde söz konusu site Güven Damgası başvurusunda bulunamaz. İlgili sürelerin detayı için tebliğ incelenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi ile yeni bir Güven Damgası başvurusunda bulunabilir.

Sıkça Sorulan Soruların Tamamı İçin Tıklayınız