Güven damgası başvuru süreci

Ticaret Bakanlığı, TOBB’u Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirmiştir. Bu kapsamda güven damgası başvurusu yapan aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı www.guvendamgasi.org.tr üzerinden başvuru formunu doldurur ve başvuru belgelerini sisteme yükler.

Başvuranın ayrıca e-ticaret sitesinin asgari güvenlik standartlarını taşıdığını belgelendirmek için güvenlik testi yaptırması ve başvuru ücretini yatırması gerekmektedir. Güvenlik testi başvuru tarihinden en fazla üç ay önce yaptırılmalı, imza sirküleri ve adli sicil kaydı ise son altı ayda alınmış olmalıdır.

Güven damgası başvurusunun değerlendirilmesinde hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu ve doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgeler güven damgası alma şartları bakımından TOBB tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine iletilir.

TOBB, başvuru belgelerinin tam olmasını; yazılı beyan, sızma testi sonucu, yetki metni ve üyelik sözleşmesinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, güvenlik testi sonucunun başvurudan en fazla üç ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm şartları yerine getiren e-ticaret sitesine güven damgası tahsis edilir ve e-ticaret sitesinin adresi www.guvendamgasi.org.tr adresinde yayınlanır.

Güven damgası güvenlik testi içeriklerine linkten ulaşabilirsiniz.  Ayrıca aşağıdaki tabloda Güven damgası başvurusunda sisteme yüklenmesi gereken belgelerin detaylı açıklaması yer almaktadır.

 

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kim İmzalayacak

Nereye İletilecek?

Formatı Ne Olmalı? 

Güvenlik testi sonucu

TSE’nin yetkilendirdiği sızma testi firması tarafından imzalanacak ve firma kaşesiyle kaşelenecektir.*

*ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ

Madde 5 / b

b) Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırır.

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi, yetkili sızma testi firmasından güvenlik testi sonucunu alacak, sisteme yükleyecek ve posta /kargo / kurye ile TOBB’a iletecektir.

TOBB tarafından hazırlanan form, sızma testi firması tarafından doldurulacak, imzalanacak ve güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesine verilecektir. Güvenlik testi raporu başvurudan en geç üç ay önce oluşturulmuş olmalıdır.

Form, başvuru sistemine girilerek indirilebilir (“Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi”- 4. Adım).

Yetkili sızma testi firmasının geçerliliği son altı ayı kapsayan imza sirkülerinde yer alan yetkili kişisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli form, e-ticaret sitesi tarafından PDF formatında taranarak ve okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecek ayrıca TOBB’a posta / kargo / kurye ile iletilecektir.

Yazılı beyan

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından imzalanacak ve firma kaşesiyle kaşelenecektir.

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecek ve posta /kargo / kurye ile TOBB’a iletilecektir.

TOBB tarafından hazırlanan form, güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesi yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Form, başvuru sistemine girilerek indirilebilir (“Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi”- 4. Adım).

Güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesinin son altı ayı kapsayan imza sirkülerinde yer alan yetkili kişisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli form, e-ticaret sitesi tarafından PDF formatında taranarak ve okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecek ayrıca TOBB’a posta / kargo / kurye ile iletilecektir. Evrak TOBB’a intikal ettiği tarihten geriye doğru üç ay içinde imzalanmış olmalıdır.

Yetki metni

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından imzalanacak ve firma kaşesiyle kaşelenecektir.

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecek ve posta /kargo / kurye ile TOBB’a iletilecektir.

TOBB tarafından hazırlanan form, güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesi yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Form, başvuru sistemine girilerek indirilebilir (“Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi”- 4. Adım).

Güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesinin son altı ayı kapsayan imza sirkülerinde yer alan yetkili kişisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli form, e-ticaret sitesi tarafından PDF formatında taranarak ve okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecek ayrıca TOBB’a posta / kargo / kurye ile iletilecektir. Evrak TOBB’a intikal ettiği tarihten geriye doğru üç ay içinde imzalanmış olmalıdır. 

Üyelik sözleşmesi

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından imzalanacak ve firma kaşesiyle kaşelenecektir.

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecek ve posta /kargo / kurye ile TOBB’a iletilecektir.

TOBB tarafından hazırlanan sözleşme, güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesi yetkilisi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.

Sözleşme, başvuru sistemine girilerek indirilebilir (“Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi”- 4. Adım).

Güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesinin son altı ayı kapsayan imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli sözleşme, e-ticaret sitesi tarafından PDF formatında taranarak ve okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecek ayrıca TOBB’a posta / kargo / kurye ile iletilecektir. Sözleşme TOBB’a intikal ettiği tarihten geriye doğru üç ay içinde imzalanmış olmalıdır.

EV SSL

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından imzalanacak ve firma kaşesiyle kaşelenecektir.

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecek ve posta /kargo / kurye ile TOBB’a iletilecektir.

TOBB tarafından hazırlanan form, güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesi yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Form, başvuru sistemine girilerek indirilebilir (“Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi”- 4. Adım).

Güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesinin son altı ayı kapsayan imza sirkülerinde yer alan yetkili kişisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli form, e-ticaret sitesi tarafından PDF formatında taranarak ve okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecek ayrıca TOBB’a posta / kargo / kurye ile iletilecektir. Evrak TOBB’a intikal ettiği tarihten geriye doğru üç ay içinde imzalanmış olmalıdır. 

Vergi Levhası

 

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecektir.

PDF formatında okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecektir.

İmza sirküleri

 

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecektir.

Son altı ay içinde alınmış imza sirküleri PDF formatında okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecektir.

Adli sicil belgesi

 

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecektir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili temsilcilerinin son altı ay içinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil belgeleri PDF formatında (tek PDF olacak şekilde birleştirilecek) okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecektir.

Dekont

 

Güven damgası başvurusu yapan e-ticaret sitesi tarafından sisteme yüklenecektir.

Başvuru ücreti verilen hesap numaralarından birisine yatırılacaktır. Açıklama kısmına TOBB Güven Damgası ve yanına güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret sitesinin başvuru numarası yazılacaktır.

 

Dekont PDF formatında okunaklı olacak şekilde sisteme yüklenecektir.