Sıkça Sorulan Sorular

Güven damgası almak için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

Güven damgası alma kriterlerini öğrenmek için tıklayınız.

Güven damgasını nereden alabilirim?

Ticaret Bakanlığı, 1 Şubat 2018 yılında imzaladığı protokolle Güven Damgası Sağlayıcı olarak sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.

Güven damgası ne kadar süreyle geçerlidir?

Güven damgası geçerlilik süresi 1 yıldır. Güven damgasını yenilemek isteyen e-ticaret sitesi başvurusunu yenilemelidir.

Güven Damgası hizmeti ücretli midir?

Güven damgası başvuruları ücretlidir. Ücret listesini görmek için tıklayınız.

Güven damgasına hangi tür e-ticaret siteleri başvurabilir?

Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ile kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar Güven damgası almak için başvurabilir. Gerekli koşulları sağlayan e-ticaret sitelerine Güven Damgası Sağlayıcı olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Güven damgası tahsis edilir.

 

 

Güven damgası alma kriterlerinden biri olan güvenlik testini nerelerde yaptırabilirim?

Sızma testini Türkiye Standartlar Enstitüsü tarafından yetkilendirilen A ve B tipi sızma testi kuruluşları yapabilir. Bu kuruluşların listesi için tıklayınız.

Ayrıca Güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret siteleri dahil oldukları kategoriye göre uygun sızma testini yaptırmalıdır. 

Güven damgası hangi şartlarda iptal edilir?

Güven damgası iptal süreci Güven Damgası Sağlayıcı tarafından tebliğ uyarınca yürütülmektedir.

Güven damgası alan sitelerinin damga tahsis edildikten sonra kontrolü yapılmakta mıdır?

Tebliğ uyarınca yıllık rutin ve şikâyete bağlı olarak her zaman kontroller gerçekleştirilmektedir.

Merkezi yurt dışında olan ama Türkiye`de faaliyet gösteren e-ticaret siteleri güven damgası alabilir mi?

Merkezi yurt dışında olan bir firma teknik hususlarda (güvenlik testi gibi ) istenilen standarda eş değer ya da daha üst seviyede yeterliliğe sahip olması ve bunu kanıtlar nitelikte belge sunması durumunda güven damgası almak için başvurabilir.

Güven damgası iptal edilen e-ticaret siteleri kamuoyuna açıklanır mı?

Güven damgası iptal edilen e-ticaret sitelerine, iptal edilme nedenlerine ve iptal sürelerine web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Güven damgası askıdayken e-ticaret sitesi kendi isteğiyle Güven damgasını iptal edebilir mi?

Güven damgası askıda iken iptal edilemez. İlgili husus Güven damgası iptal gerekçeleri arasında yer almamaktadır.

Güven damgası askıdayken yeni bir Güven damgası için başvuru yapılabilir mi?

Mevcut Güven damgası askıdayken yeni bir Güven damgası için başvuru yapılamaz.

EV SSL sertifika süresi ne olmalıdır?

Başvurudan itibaren en az 13 ay olmalıdır.

Tebliğde belirtilen kanunlara uyulmadığının tespiti sonucunda Güven damgası iptal edilir mi?

Güven Damgası Sağlayıcı tarafından Tebliğ uyarınca kanunlara uyum konusunda gerekli kontroller yapılır ve yazılı beyan alınır. Bu kapsamda uygunsuzluk tespit edilmesi sonucu tebliğde belirtilen süre ve haller gereği Güven damgası iptal süreçleri yürütülür.

Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ürünlerin satılması durumunda Güven damgası iptal edilir mi?

Güven Damgası Sağlayıcı, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararları takip eder ve Güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıyı bu hususlarda bilgilendirir. Tebliğ uyarınca Güven damgası başvurusunda bulunan ve alan e-ticaret sitelerinin bu düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlaması gerekmektedir.

E-ticaret sitesi, internet sitesini alt yapı sağlayıcı üzerinden alıyorsa Güven damgası hizmeti de bu altyapı sağlayıcı üzerinden mi alınmalıdır? Yoksa e-ticaret sitesinin her durumda kendisinin mi başvuruda bulunması gerekmektedir?

E-ticaret sitesi Tebliğdeki kriterleri sağlamalı ve her durumda başvurusunu kendisi gerçekleştirmelidir. Ancak teknik yeterlilikleri (güvenlik testi ) internet sitesinin altyapı hizmetini aldığı altyapı sağlayıcı üzerinden sağlayabilir. Bu durumda başvuru belgelerinde ilgili altyapı sağlayıcının teknik yeterlilikleri sağladığını gösterir belgeleri sunması beklenmektedir.

Güven damgası iptal edilen bir site tekrardan Güven damgası başvurusunda bulunabilir mi?

Tebliğ hükümleri gereğince belirtilen süreler boyunca Güven Damgası iptal edilir ve bu süreler içerisinde söz konusu site Güven Damgası başvurusunda bulunamaz. İlgili sürelerin detayı için tebliğ incelenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi ile yeni bir Güven Damgası başvurusunda bulunabilir.